Mindful werken 5 Omgaan met weerstand

Tijdens een overleg heb je een voorstel voor een effectievere aanpak van een probleem, maar niemand lijkt echt geïnteresseerd te zijn en ze wuiven je voorstel aan de kant. Of je merkt dat je je irriteert aan die nieuwe collega die nog steeds niet is ingewerkt en steeds om hulp vraagt.

Onderlinge irritaties ontstaan vaak omdat mensen zich niet gehoord of niet gewaardeerd voelen, ongeduldig zijn of omdat de gesprekspartner een botte of negatieve manier van communiceren heeft. Deze irritaties op de werkvloer en emotionele onderstromen kunnen de werksfeer, samenwerking en onderlinge relaties enorm beïnvloeden.

Hoe kan je hiermee omgaan?

Omgaan met weerstand en emoties

  • Herken je eigen emotionele onderstroom. Ervaar je weerstand, ongeduld , frustratie? Zet je je adem vast? Merk je een knoop in je maag? Herken het vriendelijk en mild.
  • Breng je aandacht naar de adem om je te verankeren in het moment en om enige afstand te bewaren van je emoties
  • Stel je aandacht open voor de ander en probeer op een open ontvankelijke manier te luisteren naar de ander, zonder dat je hoeft te reageren, zonder het persoonlijk te nemen. Let ook op de non-verbale communicatie. Neem hierin een ontspannen, rustige houding aan.
  • Probeer je te verplaatsen in de gevoelens en gedachten van je gesprekspartner. Stel je open voor andere gezichtspunten en mening van je gesprekspartner, ook al wordt het misschien wat onhandig en bot geuit. Vaak is iemand zich niet bewust dat hij/zij zich bot of onhandig uit. Neem de ander serieus, ook al ben je het niet met hem of haar eens.
  • Neem tijd voor zelfzorg. Vaak kunnen emotionele onderstromen en irritatie veel energie kosten. Ga bij jezelf na wat je nodig hebt. Voorbeeld even een ommetje lopen of iets te drinken pakken, even opstaan en rekken en strekken of 's avonds thuis 10 minuten de tijd nemen om even je hart te luchten.

Blijft de irritatie voortduren? Kies dan een moment om dit bespreekbaar te maken.

  • Benoem daarin de feitelijke situatie en het gedrag dat je ziet van je collega, zonder het op de hele persoon te betrekken.
  • Benoem daarna wat het gedrag met jou doet, hoe jij dat ervaart. Je kan vragen ‘herken je dat?’
  • Geef je gesprekspartner de ruimte om te reageren. Stel jezelf open voor zijn of haar versie van de situatie.
  • Tot slot kan je benoemen hoe je liever met elkaar wilt omgaan. Bijvoorbeeld ‘ik zou het fijn vinden als je minder gehaast reageert als ik je iets vraag’ of ‘ik zou het fijn vinden als je niet gelijk de negatieve kant van mijn voorstel belicht, maar doorvraagt over mijn voorstel.’

Tot slot: Besef dat wij allemaal mensen zijn die fouten maken en op onze eigen manier ons best doen. Ga uit van de goede intentie van de ander en toon oprechte belangstelling in de mening en zienswijze van de ander. Dat kan de onderlinge relaties zeker ten goede komen.

“Alles wat ons ergert aan anderen,

kan ons ertoe brengen onszelf beter te begrijpen”   

Carl Jung


Wil je meer leren over mindful werken en Mindfulness op het werk? Neem contact op over de mogelijkheden van workshops en trainingen bij Mindful Life, Francien Post, francien@mindfullife.nl, tel. (06) 4034 1493. www.mindfullife.nl

Gebruikte bron: Bannink coaching